Kdo jsme

Roman Mazánek

Roman Mazánek vzdělání

Vzdělání, kurzy a školení

Vystudoval Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi, Střední zdravotnickou školu na Alšově nábřeží v Praze, obor Radiologický asistent. Od roku 1989 praxe v radiodiagnostice v nemocnicích v Chrudimi a ve FN Brno-Bohunice. V letech 2000-2001 studium v Institutu pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, atestace v oboru radiodiagnostika tamtéž v říjnu 2001. V roce 2009 rekvalifikační kurz sportovní a rekondiční masáže,  VSV – Vzdělávací středisko Vysočina, akreditováno MŠMT.

V dubnu 2014 kurz reflexní terapie, v březnu – červnu 2015 kurz přístrojové pedikúry v Centru péče o nohy a tělo v Praze – Nuslích. Od června 2015 je také členem České podologické společnosti pod jejíž záštitou probíhá další odborné vzdělávání. V červenci 2015 kurz k řešení zarůstajících nehtů metodou nehtových rovnátek Ross Fraser, v září  seminář “Mykózy v podologii” vedený doc. MUDr. Magdalenou Skořepovou, CSc., v říjnu 2015  dvoudenní školení reflexologie pod vedením zkušené Evy Marie Horákové a v květnu 2016 kurz spirální dynamiky a vyšetřování nohou. V červnu 2017 exkurzní seminář o anatomických strukturách dolních končetin v Ústavu anatomie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 10. V lednu 2018 jsme absolvovali praktický seminář “Psychologie v podologii, prevence syndromu vyhoření” vedený psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem. V roce 2020 absolvoval Kurz podologie ve FN Královské Vinohrady a zároveň získal oprávnění k odebírání biologického materiálu k laboratornímu průkazu nehtových plísní. V roce 2021 kurz zhotovování nehtových náhrad.

Podívejte se, jaké služby nabízíme.

Jarmila Mazánková, Bc.

Jarmila Mazánková vzdělání

Vzdělání, kurzy a školení

Vystudovala Gymnázium Josefa Ressela v Chrudimi, studovala obor Mediální a komunikační studia na pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, vystudovala obor fyzioterapie na lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Hradci Králové (2009-2013). Praxi nastoupila v Pardubicích do ambulantního rehabilitačního provozu. Od 25.4. 2014 má platné Osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut  dle zákona č.96/2004sb., registrační číslo 024-0156-7817.

V dubnu 2014 kurz reflexní terapie, v březnu – červnu 2015 kurz přístrojové pedikúry v Centru péče o nohy a tělo v Praze – Nuslích. Od června 2015 je také členkou České podologické společnosti pod jejíž záštitou probíhá další odborné vzdělávání. V říjnu 2015 například dvoudenní školení reflexologie pod vedením zkušené Evy Marie Horákové a v květnu 2016 kurz spirální dynamiky a vyšetřování nohou. V roce 2017 absolvovala kurz SpiralDynamik® Basic Med pod vedením Lenky Kazmarové. V červnu 2017 exkurzní seminář o anatomických strukturách dolních končetin v Ústavu anatomie Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze 10. V lednu 2018 jsme absolvovali praktický seminář “Psychologie v podologii, prevence syndromu vyhoření” vedený psychiatrem MUDr. Radkinem Honzákem. Dále se účastnila několika kurzů Jógové terapie v rehabilitaci (2018, 2019) PhDr. Jitky Malé, PhD. V roce 2020 absolvovala Kurz podologie ve FN Královské Vinohrady a zároveň získala oprávnění k odebírání biologického materiálu k laboratornímu průkazu nehtových plísní. V roce 2021 kurz zhotovování nehtových náhrad.

Podívejte se, jaké služby nabízíme.


Česká podologická společnost